Säkert stensprängnings – och lösbrytningsarbete i Pargas område

Ta kontakt

Projektets planmässighet är en stor säkerhetsfaktor

Då ni anlitar ett proffs ser ni till att arbetet utförs enligt lagstiftning, direktiv
och bestämmelser. Detta innebär att under arbetets gång är så kallade farliga områden noggrant markerade. Då arbete innebär hantering av explosiva ämnen är arbets- och omgivningssäkerhet extremt viktig.

Då ni utför arbetet tillsammans med ett proffs är säkerhetsprotokoll en naturlig del av projektet från början till slut. Ta i beaktan att alla byggprojekt kräver en byggherre. Till byggherrens ansvar hör att se till att anständiga planer angående stensprängning och lösbrytning finns tillgängliga, och även överseende av arbets- och omgivningssäkerhet under arbetets gång.

Sprängnings-och lösbrytningsarbete kräver större ansvarstagande än normalt, därför är det viktigt att välja rätt samarbetspartner så att detta utsköts korrekt. Lösbrytningsservice J. Jahnsson i Pargas ansvarar för att rätt sprängämnen används under ert projekt och att arbetets koordinering och planläggning sker arbetsspecifikt, ansvarsfullt och enligt er tidtabell.

Be om ett erbjudande

Bergsprängning och sten splittring lätt och behändigt tillsammans med ett proffs

Ifall eranträdgård är prydd med en sten som kräver splittring eller ni är i behov av annan bergsröjning, erbjuder vi er en professionell synvinkel, planering och högklassig utrustning. Vi sköter alla arbeten, små och stora, enligt era behov och
önskemål. Då ni anlitar ett proffs för lösbrytningsarbeten, sparar ni tid och kan fokusera på andra delar av ert byggprojekt. Vi förstår att även arbeten som verkar små kräver proffsutrustning, vi hjälper gärna.

Lösbrytningsarbete punktligt utfört av kunnig branschaktör

Att hålla sig till tidtabell kan höra till byggprojektets största svårigheter. Det lönar sig att förbereda sig för överraskande situationer och överlopps arbetsskeden. Utnyttja er av proffsigt kunnande i lösbrytnings- och sprängningsfrågor så håller ni er till ert schema. Det är vår ära att sköta denna del av ert byggprojekt enligt överenskommen tidtabell, så framskrider ert byggprojekt enligt ursprunglig plan.