Louhintatyöt J. Jahnsson – Utsökt Service i Pargas

J. Jahnssons lösbrytningsservice specialiserar sig på lösbrytnings – och sprängningsarbeten, vi betjänar er tryggt och enligt tidtabell i samband med alla lösbrytningsärenden. Vi utför i första hand arbeten i Pargas med grannkommuner, men vi är tillgängliga för arbeten i hela Åbo skärgård.

Ta kontakt

Lösbrytningstjänster för privatkunder samt företag

Det lönar sig att fixa eller göra sig av med ojämn mark, stora stenhögar och andra avvikelser i terrängen innan man inleder nya byggprojekt. J. Jahnsson erbjuder professionell service för husbygge, terrängsrekonstruering och rekonstruering av företagsutrymmen. Vi utför arbetet tryggt och enligt era önskemål och behov, och tar i beaktande områdets säkerhet.

Stenlösbrytningsarbete är nödvändigt i många fall, till exempel i byggandet av en grusväg. Även då nya husbyggen inleds måste ofta lösbrytningsarbete utföras. Källar- och parkeringsutrymmen byggs ofta under marknivå, i vilket fall det lönar sig att använda sig av lösbrytningsservice för att upfylla utrymmesbehovet. För väsentliga åtgärder och ingrepp i samband med lösbrytnings- och sprängningsarbete krävs professionellt kunnande, och arbetet måste utföras enligt säkerhetsregleringar och med korrekt utrustning.

Vår lösbrytningsservice inriktar sig specifikt för att betjäna privat kunder som skall inleda byggprojekt. I samband med dessa projekt måste terrängen utjämnas och en god bas skapas.

Då ni anlitar en professionell lösbrytnings- och sprängningsspecialist kommer eran stugterräng att kännas öppnare och framträda som ny.

Till våra serviceområden hör:
Lösbrytningsarbeten
Stensprängningsarbeten
Stenlösbrytning
Stensplittring

Lösbrytningsarbete och användning av explosiva ämnen är ytterst ansvarsfullt arbete, och utföraren av arbetet har ersättningsplikt ifall skador uppstår. Då ni anlitar ett kunnigt proffs att hantera ert arbetes tidtabell, och hålla koll på säkerhetsprotokoll och lagstiftningar så genomförs ert projekt, stort eller litet, utan problem och enligt eran tidtabell.
Bekanta er med våra lösbrytningstjänster

Professionellt och punktligt utfört lösbrytningsarbete

Vi utför önskvärt lösbrytnings eller sprängningsarbete säkert, kunnigt och enligt eran tidtabell. Vad än för arbete det är frågan om, från splittring av mindre
stenar, till terrängsrekonstruktion, till stensprängningsarbete inför husbygge,
så förbereder vi tillsammans en pålitlig tidtabell. Våra kunders schema har
högst prioritering och vi ser alltid till att vi utför projektet enligt överenskommen tidtabell.

Arbetena utförs även med verktyg som uppfyller standardkrav, så ni kan lita på att ert arbete genomförs noggrant och enligt branschens säkerhetskrav. Som pålitlig branschoperatör ser vi till att alla skeden i arbetet utförs enligt
lösbrytnings- och sprängningsarbetens lagstiftningar och säkerhetsprotokoll.

Lösbrytningsservice J. Jahnsson är alltid anträffbar angående ert projekt. Vi svarar på alla era frågor, från planeringsskede ända till projektets fullförande. Bekanta er med vår service och ta kontakt för att diskutera ett erbjudande!

Ta kontakt och be om ett erbjudande!

Ta Kontakt

* Obligatoriska fält

Jag vill hållas informerad om framtida erbjudande via.

E-post
SMS